Jumat, 02 November 2012

Tati Saleh - Naon Lepatna


Tati Saleh - Naon Lepatna

Group : Gentra Madya Group
Pimpinan : Nano S.

1. Naon Lepatna
2. Mojang Kaler
3. Degung Panggung
4. Kuring Titip Ieu Lagu
5. Lembur Kuring I
6. Balebat II
7. Kembang Gadung
8. Mun Pareng Mangsana Datang
9. Eceng Gondok

Tidak ada komentar:

Posting Komentar