Kamis, 22 November 2012

Rio & Sally With Saharaja - One World (2003)


Rio Sally With Saharaja

01. Bali Smile
02. Celtic Jungle
03. Saharaja
04. Nina
05. Hungarian Dance
06. Tabla Man
07. Didge Desire
08. Magic Fiddle EQ
09. Night Rider
10. Spring Time In Perth

Senin, 19 November 2012

Titim Fatimah - Botol Kecap


Titim Fatimah - Botol Kecap
Seni Sunda cahya Sumirat
Pimp : Inen Saputra

01 - Botol Kecap
02 - Mahoni
03 - Renggong Coyor
04 - Borondong Garing
05 - Ngumbar Lamunan
06 - Anggrek Japati
07 - Renggong Gancang

Titim Fatimah - Ronggeng Beken


Titim Fatimah - Ronggeng Beken
Iringan : Jugala group
Pimp : Gugum Gumbira

01 - Ronggeng Beken
02 - Kulu Kulu Karawang
03 - Istri Pangarahan
04 - Bendrong Petit
05 - Awi Ngarambat
06 - Macan Ucul
07 - Cangkurileung
08 - Banjar Jumut - Bayu Bayu

Titim Fatimah & Inen saputra - Mojang Geulis


Titim Fatimah - Mojang Geulis
Pirigan Gamelan Bhinneka Tunggal Ika
Pimp : Inen Saputra

1. Mojang Geulis
2. Tina Jandela
3. Rayak-Rayak
4. Borondong Garing

Kliningan Klasik - Mulang Ka Asal


Kliningan Klasik  - Mulang Ka Asal
Giri Harja Group
Pimp : Asep Sunandar Sunarya
Sinden : Cucu S. Setiawati

 1. Bubuka
2. Mulang Ka Asal
3. Renggong Gancan
4. Cawadan
5. Sinyur Reformasi
6. Sonteng
7. Kulukulu Gancang
8. Palimanan
9. UcengGamelan Klasikan - Cahya Sumirat


Gamelan Klasikan - Cahya Sumirat
Gamelan Giri Harja III
Sinden : Nunung Nurmalasari
 1. Cahya Sumirat, Lara-lara
 2. Kulu-kulu Barang
 3. Kuwung2, Senggot
 4. Kulu-Kulu Bem 
 5. Kulu-kulu Barang
 6. Siyur
 7. Sanga Gancang

Sabtu, 17 November 2012

Kliningan Klasik - Salam Ka Kabogo


Kliningan Klasik - Salam Ka Kabogo

1. Salam ka Kabogo
2. Bulan Pundung
3. Daun Pulus Ngora
4. Tega
5. Sanga Gancang
6. Angin Lautan
7. Kulu-Kulu Gancang
8. Cangkurileung

Kliningan Klasik - Bebene Anu Satia


Kliningan Klasik - Bebene Anu Satiya

1. Bebene Anu Satia
2. Masketna Hate,
3. Alim Pisah Deui,
4. Patepung Diluhur Panggung,
5. Ngantosan,
6. Peuting Jempling,
7. Impian,
8. Banjaran
Kliningan Klasik - Karembong Kayas


Kliningan Klasik - Karembong Kayas
Sinden : Emi Nurhayati

1. Karembong Kayas
2. Asih Kapanutan
3. Banjar Sinom
4. Golewang Sinyur
5. Sadar Nampi Takdir
6. Cangkurileung
7. Sanga Gancang
8. tablo Naek Peuyeum Gaplek


Kliningan Klasik - Kembang Sorga


Kliningan Klasik - Kembang Sorga
Sinden : Emi Nurhayati

1. Kembang Sorga
2. Nikmatnya Impian
3. Masketna hate
4. Kembang Bungur
5. Pasini Peuting Tadi
6. Reret Nyi Mojang
7. Silih Antosan
8. Sinjur

Klasik Biola - Daun Pulus 5


Klasik Biola Emi Nurhayati - Daun Pulus 5

1. Daun Puluh Lima
2. Ngantosan Salira
3. Kulu-Kulu Kembang Kacang
4. Rujak Uleg Kombinasi
5. Akang Gaya
6. Pahoka Balik
7. Kulu-Kulu Sadunya
8. Kacang AsinPencak Kawih - KagodaPencak Kawih - Kagoda

Darma Saputra Group
Pimpinan : Muchtar DS
Sinden : Yoyo Suprihatin

1. Kagoda
2. Kacang Asin
3. Kembang Ros beureum
4. Kulu-Kulu Gancang
5. Mojang Cimande
6. Oleng Panganten
7. Adem Ayem
8. Pileuleuyan

Drama Tarling & Humor - Mabok Warisan


Drama Tarling & Humor - Mabok Warisan
Tarling "Bhayangkara Buana Putra"

pelaku:

1. Nengsih
2. Ratini
3. Karmi
4. Kosim
5. Sawud
6. Tiplok

Bagian1
Bagian2

Drama tarling - Kompor Mbledug


 Tarling Drama & Humor - Kompor Mbledug

Pelaku :
Yoyo S.
Wawas
Bondol
Jeprat
dkk.

Bagian1
Bagian2

Hj.Dariyah & Tono Kartono - Pedet Nuntun SapiTarling Modern Cahaya Muda - Pedet Nuntun Sapi

Pimp : H.T Mamun
Penyanyi : Hj.Dariyah, Tono Kartono

Track list :
1. Pedet Nuntun Sapi
2. Sehati
3. Aja Nangis

4. Tega
5. Tanggung Jawab
6. Setetes Banyu Mata
7. Salah Sangka
8. Di lelara Bae
9. Cinta Suci
10. Rindu Bayangan

Kliningan Modern Nirmala - Dagang Koran


Kliningan Modern Nirmala - Dagang Koran

Pimp: Patra Sopandi
Sinden : H.Aam kaminah, Tati Sugiarti
Wiraswara : Uci Sanusi

Track list :
1. Layung Kuning
2. Dagang Koran
3. Batin Kesiksa
4. Kucing-kucingan
5. Nelangsa
6. Hukum Karma
7. Bintang Pelajar
8. Cirebon Kota Budaya
9. Barlen Seseg
10. Tengah Wengi

Sabtu, 10 November 2012

Erni S & Sadi M - Rosi


Nengsih & Sadi M - Rosi

Tarling Bhayangkara Buana Putra
Pimp : H.W. Ismail
Penyanyi : Nengsih, Sadi M

1. Rosi
2. Lisa
3. Masa Kenangan
4. Rambut Galing
5. Adoh-Adohan
6. Sajroning Ati
7. Kapan Bae
8. Enak Pisahan
9. Semanis Madu
Njaluk Balen

Thanks for : madrotter-treasure-hunt.blogspot.com

Ketuk Tilu Jaipong Ijah Hadijah - Melak sampeu


Ketuk Tilu Jaipong Vol. 1 - Melak Sampeu
Usdi group

1. Melak Sampeu
2. Kawin Heula
3. Kembang Ligar
4. Kamelang Hate
5. Angin Priangan
6. Mojang Geulis
7. Nenden Hareupan
8. Celeng Mogok
9. Longkewang II
10. Kulu-kulu Barang

Nengsih & Sadi M - Nembe Ketemu


Tarling Teng-Dung - Nembe Ketemu

Tarling Bhayangkara Buana Putra
Pimp : H.W. Ismail
Penyanyi : Nengsih, Sadi M.

1. Nembe Ketemu
2. Penyanyi Pujaan
3. Takdir
4. Pengen Kawin
5. Percuma
6. Masih Sok Kelingan
7. Lara Ati
8. Gampang Cemburu
9. Yang
10. Ninggal Kawin


Pribahasa Jawa

A
Adhang-adhang tetese embun : njagakaken barang mung se olih-olihe.
Adigang, adigung, adiguna : ngendelaken kekuwatane, kaluhurane lan kepinterane.
Aji godhong garing (aking) : wis ora ana ajine / asor banget.
Ana catur mungkur : ora gelem ngrungokaken rerasan kang ora becik.
Ana daulate ora ana begjane : arep nemu kabegjan nanging ora sida (untub-untub).
Ana gula ana semut : papan sing akeh rejekine, mesti akeh sing nekani.
Anak polah bapa kepradah : tingkah polahe anak dadi tanggungjawabe wong tuwa.
Anggenthong umos (bocor/rembes) : wong kang ora bisa nyimpen wewadi.
Angon mongso : goleti waktu kang prayoga kanggo tumindak.
Angon ulat ngumbar tangan : ngulataken kahanan menawa kalimpe banjur dicolong.
Arep jamure emoh watange : gelem kepenake ora gelem rekasane.
Asu rebutan balung : rebutan barang kang sepele.
Asu belang kalung wang : wong asor nanging sugih.
Asu gedhe menang kerahe : wong kang dhuwur pangkate mesti bae gede panguwasane.
Asu marani gebuk : njarak / sengaja marani bebaya.
Ati bengkong oleh obor : wong kang duwe niat ala malah oleh dalan.
B
Baladewa ilang gapite (jepit wayang) : ilang kekuwatane / kaluhurane.
Banyu pinerang ora bakal pedhot (sigar) : pasulayan sedulur ora bakal medhotaken sedulurane.
Bathang lelaku : lunga ijen ngambah panggonan kang mbebayani.
Bathok bolu isi madu (bolong telu) : wong asor nanging sugih kepinteran.
Blaba wuda : saking lomane nganti awake dhewe ora keduman.
Bebek mungsuh mliwis : wong pinter mungsuh wong kang padha pintere.
Becik ketitik ala ketara : becik lan ala bakal konangan ing tembe mburine.
Belo melu seton (malem minggu) : manut grubyuk ora ngerti karepe (taklid).
Beras wutah arang bali menyang takere : barang kang wis owah ora bakal bali kaya maune.
Bidhung api rowang : ethok-ethok nulung nanging sejatine arep ngrusuhi.
Balilu tan pinter durung nglakoni (bodho) : wong bodho sering nglakoni, kalah pinter ro wong pinter nanging durung tau nglakoni.
Bubuk oleh leng : wong duwe niat ala oleh dalan.
Bung pring petung : bocah kang longgor (gelis gedhe).
Buntel kadut, ora kinang ora udud : wong nyambut gawe borongan ora oleh mangan lan udud.
Buru (mburu) uceng kelangan dheleg : golek barang sepele malah kelangan barang luwih gedhe.
Busuk ketekuk, pinter keblinger : wong bodho lan pinter padha wae nemu cilaka.
C
Carang canthel : ora diajak guneman nanging melu-melu ngrembug.
Car-cor  kaya kurang janganan : ngomong ceplas-ceplos oran dipikir disik.
Cathok gawel (timangan sabuk) : seneng cawe-cawe mesthi ora diajak guneman.
Cebol nggayuh lintang : kekarepan kang ora mokal bisa kelakon.
Cecak nguntal cagak (empyak) : gegayuhan kang ora imbang karo kekuwatane.
Cedhak celeng boloten (gupak lendhut) : cedhak karo wong ala bakal katut ala.
Cedhak kebo gupak :  cedhak karo wong ala bakal katut ala.
Ciri wanci lelai ginawa mati : pakulinan ala ora bisa diowahi yen durung nganti mati.
Cincing-cincing meksa klebus : karepe ngirit nanging malah entek akeh.
Criwis cawis : seneng maido nanging yo seneng menehi/muruki.
Cuplak andheng-andheng, yen ora pernah panggonane bakal disingkirake : wong kang njalari ala becike disingkirake.
D
Dadiya banyu emoh nyawuk, dadiya godhong emoh nyuwek, dadiyo suket emoh nyenggut : wis ora gelem nyanak / emoh sapa aruh.
Dahwen ati open (seneng nacad) :  nacad nanging mbenerake wong liya.
Dandhang diunekake kuntul, kuntul diunekake dandhang : ala dianggep becik, becik dianggep ala.
Desa mawa cara, negara mawa tata : saben panggonan duwe cara utawa adat dhewe-dhewe.
Dhemit ora ndulit, setan ora doyan : tansah diparingi slamet, ora ana kang ngganggu gawe.
Digarokake dilukoke : dikongkon nyambut gawe abot.
Didhadhunga medhot, dipalangana mlumpat :  wong kang kenceng karepe ora kena dipenggak.
Diwenehi ati ngrogoh rempela : diwenehi sithik ora trima, malah njaluk sing akeh.
Dom sumuruping mbanyu : laku sesideman kanggo meruhi wewadi.
Dudu sanak dudu kadang, yen mati melu kelangan : senajan wong liya yen lagi nemoni rekasa bakal dibelani.
Duka yayah sinipi, jaja bang mawinga-wingi : wong kang nesu banget.
Dudutan lan anculan (tali memeden sawah) : padha kethikan, sing siji ethok-ethok ora ngerti.
Durung pecus keselak besus : durung sembada nanging kepengin sing ora-ora.
E
Eman-eman ora keduman : karepe eman malah awake dewe ora keduman.
Emban cindhe emban siladan (slendang iratan pring) : pilih kasih / ora adil.
Embat-embat celarat (klarap) :  wong nyambut gawe kanthi ngati-ati banget.
Emprit abuntut bedhug : perkara sing maune sepele dadi gedhe / ngambra-ambra.
Endhas gundul dikepeti : wis kepenak ditambahi kepenak maneh.
Endhas pethak ketiban empyak : wong kang bola-bali nemu cilaka.
Enggon welut didoli udhet : panggone wong pinter dipameri kepinteran sing ora sepirowa.
Entek ngamek kurang golek : anggone nyeneni/nguneni sakatoge.
Entek jarake : wis entek kasugihane.
Esuk dhele sore tempe : wong kang ora tetep atine (mencla mencle).
G
Gagak nganggo lar-e  merak : wong asor / wong cilik tumindak kaya wong luhur (gedhe).
Gajah alingan suket teki : lair lan batine ora padha, mesthi bakal ketara.
Gajah (nggajah) elar : sarwa gedhe lan dhuwur kekarepane.
Gajah ngidak rapah (godhong garing) : nerang wewalere dewe.
Gajah perang karo gajah, kancil mati ing tengahe : wong gedhe sing padha pasulayan, wong cilik sing dadi korbane.
Garang garing : wong semugih nanging sejatine kekurangan.
Gawe luwangan kanggo ngurungi luwangan : golek utang kanggo nyaur utang.
Gayuk-gayuk tuna, nggayuh-nggayuh luput : samubarang kang dikarepake ora bisa keturutan.
Gliyak-gliyak tumindak, sareh pakoleh : senajan alon-alon anggone tumindak, nanging bisa kaleksanan karepe.
Golek banyu bening : meguru golek kawruh kang becik.
Golek-golek ketemu wong luru-luru : karepe arep golek utangan malah dijaluki utang.
Gupak pulute ora mangan nangkane : melu rekasa nanging ora melu ngrasakake kepenake.
I
Idu didilat maneh : murungake janji kang wis diucapake.
Iwak lumebu wuwu : wong kena apus kanthi gampang.
J
(n)Jagakake endhoge si blorok : njagagake barang kang durung mesthi ana lan orane.
(n)Jajah desa milang kori : lelungan menyang ngendi-endi.
Jalma angkara mati murka : nemoni cilaka jalaran saka angkara murkane.
(n)Jalukan ora wewehan : seneng njejaluk ora seneng menehi.
Jati ketlusupan ruyung : kumpulane wong becik kelebon wong ala.
Jaran kerubuhan empyak : wong wis kanji (kapok) banget.
Jarit lawas ing sampire : duwe kapinteran nanging ora digunakake.
Jer basuki mawa bea : samubarang gegayuhan mbutuhake wragat.
Jujul muwul : perkara kang nambah-nambahi rekasa.
(n)Junjung ngetebake / ngebrukake : ngalembana nanging duwe maksud ngasorake.
K
Kacang ora ninggal lanjaran : kebiasa-ane anak nirokake wong tuwane.
Kadang konang : gelem ngakoni sedulur mung karo sing sugih.
Kala cacak menang cacak : samubarang panggawean becik dicoba dhisik bisa lan orane.
Kandhang langit, bantal ombak, kemul mega : wong sing ora duwe papan panggonan.
Katepang ngrangsang gunung : kegedhen karep/panjangka sing mokal bisa kelakon.
Katon kaya cempaka sawakul : tansah disenengi wong akeh.
Kaya banyu karo lenga : wong kang ora bisa rukun.
Kakehan gludug kurang udan : akeh omonge ora ana nyatane.
Kabanjiran segara madu : nemu kabegjan kang gedhe banget.
Kebat kliwat, gancang pincang : tumindak kesusu mesthi ora kebeneran.
Kebo bule mati setra : wong pinter nanging ora ana kang mbutuhake.
Kebo ilang tombok kandhang : wis kelangan, isih tombok wragat kanggo nggoleki, malah ora ketemu.
Kebo kabotan sungu : rekasa kakehan anak / tanggungan.
Kebo lumumput ing palang : ngadili perkara ora nganggo waton.
Kebo mulih menyang kandhange : wong lunga adoh bali menyang omahe / asale.
Kebo nusu gudel : wong tuwa njaluk wulang wong enom.
Kegedhen empyak kurang cagak : kegedhen karep nanging ora sembada.
Kajugrugan gunung menyan : oleh kabegjan kang gedhe banget.
Kekudhung walulang macan : ngapusi nggawa jenenge wong kang diwedeni.
Kelacak kepathak : ora bisa mungkir jalaran wis kebukten.
Kena iwake aja nganti buthek banyune : sing dikarepake bisa kelakon nanging aja nganti dadi rame/rusak.
Kencana katon wingko : senajan apik nanging ora disenengi.
Kendel ngringkel, dhadang ora godak : ngakune kendel tur pinter jebule jirih tur bodho.
Kenes ora ethes : wong sugih amuk nanging bodho.
Keplok ora tombok : wong senengane komentar thok nanging ora gelem tumindak.
Kere munggah mbale : batur dipek bojo karo bendarane.
Kere nemoni malem : wong kang bedigasan / serakah.
Kerot ora duwe untu : duwe kekarepan nanging ora duwe beaya / wragat.
Kerubuhan gunung : wong nemoni kesusahan sing gedhe banget.
Kesandhung ing rata, kebentus ing tawang : nemoni cilaka kang ora kenyana-nyana.
Ketula-tula ketali : wong kang tansah nandang sengsara.
Kethek saranggon : kumpulane wong kang tindakane ala.
Kleyang kabur kanginan, ora sanak ora kadhang : wong kang ora duwe panggonan sing tetep.
Klenthing wadah uyah : angel ninggalake pakulinan tumindak ala.
Kongsi jambul wanen : nganti tumekan tuwa banget.
Krokot ing galeng : wong kang mlarat banget.
Kriwikan dadi grojogan : prakara kang maune cilik dadi gedhe banget.
Kumenthus ora pecus : seneng umuk nanging ora sembada.
Kurung munggah lumbung : wong asor / cilik didadekake wong gedhe.
Kuthuk nggendhong kemiri : manganggo kang sarwo apik/aji liwat dalan kang mbebayani.
Kutuk marani sunduk, ula marani gebuk : njarag marani bebaya.
Kuncung nganti temekan gelung : suwe banget anggone ngenteni.
L
Ladak kecangklak : wong kang angkuh nemoni pakewuh, marga tumindake dewe.
Lahang karoban manis : rupane bagus / ayu tur luhur budine.
Lambe satumang kari samerang : dituturi bola-bali meksa ora digugu.
Lanang kemangi : wong lanang kang jireh.
Legan golek momongan : wis kepenak malah golek rekasa.
Lumpuh ngideri jagad : duwe karepan kang mokal bisa keturutan.
M
Maju tatu mundur ajur : perkara kang sarwa pakwuh.
Matang tuna numbak luput : tansah luput kabh panggayuhan.
Mbuang tilas : ethok-ethok ora ngerti marang tumindak kang ala sing lagi dilakoni.
Meneng widara uleran : katon anteng nanging sejatin ala atine.
Menthung koja kena sembagine : rumangsane ngapusi nanging sejatine malah kena apus.
Merangi tatal : mentahi rembug kang wis mateng.
Mikul dhuwur mendhem jero : bisa njunjung drajate wong tuwa.
Milih-milih tebu oleh boleng : kakehan milih wekasan oleh kang ora becik.
Mrojol selaning garu : wong kang luput saka bebaya.
Mubra-mubra mblabar madu : wong sing sarwa kecukupan.
N
Nabok anyilih tangan : tumindak ala kanthi kongkonan uwong liya.
Ngagar metu kawul : ngojok-ojoki supaya dadi pasulayan, nanging sing diojoki ora mempan.
Ngajari bebek nglangi : panggawean sing ora ana paedahe.
Ngalasake negara : wong sing ora manut pranatane negara.
Ngalem legining gula : ngalembana kepinterane wong kang pancen pinter/sugih.
Ngaturake kidang lumayu : ngaturake barang kang wis ora ana.
Nglungguhi klasa gumelar : nindakake panggawean kang wis tumata.
Ngontragake gunung : wong cilik/asor bisa ngalahake wong luhur/gedhe, nganti gawe gegere wong akeh.
Nguthik-uthik macan dhedhe : njarag wong kang wis lilih nepsune.
Nguyahi segara : weweh marang wong sugih kang ora ana pituwase.
Nucuk ngiberake : wis disuguhi mangan mulih isih mbrekat.
Nututi layangan pedhot : nggoleki barang sepele sing wis ilang.
Nyangoni kawula minggat : ndandani barang sing tansah rusak.
Nyolong pethek : tansah mleset saka pametheke/pambatange.
O
Obah ngarep kobet mburi : tumindake penggede dadi contone/panutane kawula alit.
Opor bebek mentas awake dhewek : rampung saka rekadayane dhewe.
Ora ana banyu mili menduwur : watake anak biasane niru wong tuwane.
Ora ana kukus tanpa geni : ora ana sbab tanpa akibat.
Ora gonjo ora unus : wong kang ala atine lan rupane.
Ora mambu enthong irus : dudu sanak dudu kadhang.
Ora tembung ora tawung : njupuk barang liyan ora kandha disik.
Ora uwur ora sembur : ora gelem cawe-cawe babar pisan.
Ora kinang ora udud : ora mangan apa-apa.
Othak athik didudut angel : guneme sajak kepenak, bareng ditemeni jebule angel.
P
Palang mangan tandur : diwenehi kapercayan malah gawe kapitunan.
Pandengan karo srengenge : memungsuhan karo penguwasa.
Pandhitane antake : laire katon suci batine ala.
Pecruk (manuk kag magan iwak) tunggu bara : dipasrahi barang kang dadi kesenengan.
Pitik trondhol diumbar ing padaringan : wong ala dipasrahi barang kang aji, wekasane malah ngentek-entekake.
Pupur sadurunge benjut : ngati-ati sadurunge benjut.
R
Rampek-rampek kethek : nyedak-nyedak mung arep gawe kapitunan.
Rawe-rawe rantas malang-malang putung : samubarang kang ngalang-alangi bakal disingkirake.
Rebut balung tanpa isi : pasulayan merga barang kang sepele.
Rindhik asu digitik : dikongkon nindakake penggawean kang cocok karo kekarepane.
Rupa nggendhong rega : barang apik regane larang.
Rukun agawe santosa, crah agawe bubrah : yen padha rukun mesti padha santosa, yen padha congkrah mesthi padha bubrah/rusak.
S
Sabar sareh mesthi bakal pikoleh : tumindak samubarang aja kesusu supaya kasil.
Sabaya pati, sabaya mukti : kerukunan kang nganti tekan pati.
Sadumuk bathuk sanyari bumi : pasulayan nganti dilabuhi tekaning pati.
Sandhing kebo gupak : cedhak wong tumindak ala, bisa-bisa katut ala.
Satru mungging cangklakan : mungsuh wong kang isih sanak sedulur.
Sadhakep awe-awe : wis ninggalake tumindak ala, nanging batien isih kepengin nglakoni maneh.
Sembur-sembur adus, siram-siram bayem : bisa kalaksanan marga oleh pandongane wong akeh.
Sepi ing pamrih, rame ing gawe : nindakake panggaweyan kanthi ora melik/pamrih apa-apa.
Sing sapa salah bakal seleh : sing sapa salah bakal konangan.
Sluman slumun slamet : senajan kurang ati-ati isih diparingi slamet.
Sumur lumaku tinimba, gong lumaku tinabuh : wong kang kumudu-kudu dijaluki piwulang/ditakoni.
T
Tebu tuwuh socane : prakara kang wus apik, bubrah marga ana sing ngrusuhi.
Tega larane ora tega patine : senajan negakake rekasane, nanging isih menehi pitulungan.
Tekek mati ing ulone : nemoni cilaka margo saka guneme dhewe.
Tembang rawat-rawat, ujare mbok bakul sunambiwara : kabar kang durung mesthi salah lan benere.
Timun jinara : prakara gampang banget.
Timun mungsuh duren : wong cilik mungsuh wang kuwat/panguwasa, mesthi kalahe.
Timun wungkuk jaga imbuh : wong bodho kanggone yen kekurangan wae.
Tinggal glanggang colong playu : ninggalake papan pasulayan.
Tulung (nulung) menthung : katone nulungi jebule malah nyilakani.
Tumbak cucukan : wong sing seneng adu-adu.
Tuna sathak bathi sanak : rugi bandha nanging bathi paseduluran.
Tunggak jarak mrajak tunggak jati mati : prakara ala ngambra-ambra, prakara becik kari sethitik.
U
Ucul saka kudangan : luput saka gegayuhane.
Ulat madhep ati manteb : wis manteb banget kekarepane.
Undaking pawarta, sudaning kiriman : biasane pawarta iku beda karo kasunyatane.
Ungak-ungak pager arang : ngisin-isini.
W
Welas tanpa lalis : karepe welas nanging malah gawe kapitunan.
Wis kebak sundukane : wis akeh banget kaluputane.
Wiwit kuncung nganti gelung : wiwit cilik nganti gedhe tuwa.
Y
Yitna yuwana mati lena : sing ngati-ati bakal slamet, sing sembrana bakal cilaka.
Yiyidan mungging rampadan : biyene wong durjana/culika saiki dadi wong sing alim.
Yuwana mati lena : wong becik nemoni cilaka marga kurang ngati-ati.
Yuyu rumpung mbarong ronge : omahe magrong-magrong nanging sejatine mlarat.

Sumber: sabdalangit.wordpress.com

Rabu, 07 November 2012

James Chu - Javanova 2 (2009)


James Chu- Javanova 2

01. Sewu Kutho
02. Prau Layar
03. Taman Jurug
04. Mawar Biru
05. Wuyung
06. Gandrung
07. Kasmaran
08. Kusumaning Ati
09. Caping Gunung
10. Layang Kangen
11. Bengawan Sore
12. Kangen

James Chu - Javanova


Javanova merupakan salah satu grup musik yang berupaya merevitalisasi lagu-lagu tradisional Jawa melalui album mereka. Tembang-tembang Jawa yang "jadul" itu seakan menjadi muda kembali. Album yang berkualitas "audiophile recordings" itu berisi 12 lagu, yang digarap James Chu (gitar hawaiian), bersama David Wahani Lumondo (keyboard/bass), Yadi Black (gitar elektrik dan akustik), Didi Permadi S (drum) dan Ujang (saksofon).

Dua penyanyi muda yang melantunkan tembang-tembang Jawa dalam album berirama bossanova ini adalah Wiwit Andraini dan Eka Trisnawati.

James Chu sejak tahun 1960-an sudah bermain gitar Hawaiian bersama orang-orang Indonesia asal Maluku. James sudah merilis album "Love Song", "Evergreen Song", "Christmas Relaxation", dan "Country Love", semuanya bernuansa musik hawaiian.

Meskipun sekarang James tinggal di Hongkong tetapi dia ingin terus melestarikan budaya Jawa yang masih melekat di hatinya sehingga James Chu membuat album lagu Jawa dengan irama Bossanova yang diberi nama "Javanova".


James Chu - Javanova
1. Gambang Suling
2. Jangkrik Genggong
3. Rek Ayo Rek
4. Walang Kekek
5. Luntur
6. Ande-Ande Lumut
7. Dondong Opo Salak
8. Putri Solo
9. Rujak Uleg
10. Ayo Ngguyu
11. Gethuk
12. Kecik-Kecik

Bossanova Jawa Vol.4


Bossanova Jawa Vol.4

01 . Alun - Alun Nganjuk
02 . Yeng Ing Tawang
03 . Hat Tanpo Balung
04 . Jaket Iki
05 . Nunut Ngiyup
06 . Gemes
07 . Ojo Sujono
08 . Taman Jurug
09 . Angin Wengi
10 . Cucak Rowo

Bossanova Jawa Vol.3


Bossanova Jawa Vol.3

01 - Kucung
02 - Nandang Bronto
03 - Walang Kekek
04 - Caping Gunung
05 - Nagih Janji
06 - Wong Cilik
07 - Tanjung Perak
08 - Sewu Kuto
09 - Kusumaningati
10 - Cinta Tak Terpisahkan

Bossanova Jawa Vol.2


Bossanova Jawa Vol.2

1. Bengawan Solo
2. Gambang Semarang
3. Getuk
4. Iklas
5. Kasmaran
6. Ketaman Asmoro
7. Layang Kangen
8. Lingso Tresno
9. Mawar Biru
10. Tangise Ati

Bossanova Jawa Vol.1Exclusive Bossanova Jawa Vol.1

01 - Terminal Tirtonadi
02 - Keno Godho
03 - Isih Tresno
04 - Janjimu
05 - Tanjung Mas Ninggal Janji
06 - Stasiun Balapan
07 - Lingsir Wengi
08 - Wengi Sepi
09 - Bocah Ndeso
10 - Pupus Tresno

Tetalu Abadi


TETALU ABADI
Tarling Nada Budaya
Pimpinan : Sunarto MA

Side A
1. Tetalu Abadi (23:36)
 
Side B
1. Kratagan Bandung Kering (13:08)
2. Pacul Goang (12:05)
3. Rumyang (03:47)

Mama & Mimi Tarlipet (Tarling Mupet) Cirebon


Tarlipet Cirebon - Mama & Mimi

1. Duwit
2. Sepasang Manuk Dara
3. Enakan
4. Cek Cok
5. Mikiri Janji
6. Sumpah Suci
7. Sega Lengko
8. Apa Dosae
9. Gedong Kosong
10. Isin-isin Gelem

Erni S - Gengsot


Erni S  - Gengsot

Tarling Modern Irama Nada
Pimpinan : Santika/ Ipang Supandi

1. Gengsot
2. Pujaan
3. Nurhayati
4. Berag Batok
5. Larak Lirik
6. Kebebasan
7. Aja Dumeh
8. Bli Disangka


Wati S - Perasaan Wong Wadon


Wati S - Perasaan Wong Wadon

Tarling  Darma Muda
Pimpinan : Yoyo S.
Penyanyi : Wati S

1. Perasaan Wong Wadon
2. Klalen Ning Janji
3. Ngobrol Cinta
4. Pasrah Diri
5. Niliki Cinta
6. Pujaan Jiwa
7. Pengen Dadi Siji
8. Kelingan Ning Meseme
9. Kawin Gendakan
10. Aja Melu-melu
 

Yoyo S & Itih S - Bapuk... terlalu


Yoyo S & Ityih S - Bapuk... Terlalu

Tarling Darma Muda
Pimpinan : Yoyo S
Penyanyi : Itih S, Ruminih

1. Terlalu
2. Bapuk
3. Dibagi-bagi
4. Emong Dipaksa
5. Gara-gara Wong Tua
6. Tunggu Lawang
7. Cinta Obralan
8. Kembang Desa
9. Rayuan janji
10. Saya Kerasa


Itih S - Bisikan Ati


Itih S - Bisikan Ati

Tarling Nirmala Group
Pimpinan : Patra Sopandi
Penyanyi : Itih S.
Penata Musik : Pepen Effendy

1. Bisikan Ati
2. Aja Maksa
3. Pegel Ndodok Pegel Njentul
4. Aja Marek Marek
5. Khayalan
6. Dudu Pilihan
7. Sampe Kapan bae
8. Bujang Prawan
9. Joged Tayuban
10. Jaka Ganteng

Jumat, 02 November 2012

Degung Instrumental karya Nano S - KalangkangDegung Instrumental karya Nano S - Kalangkang

01 Nano S - Kalangkang
02 Nano S - Cinta
03 Nano S - Anjeun
04 Nano S - Potret Manehna
05 Nano S - Lembur Kakasih
06 Nano S - Tibelat
07 Nano S - Kapanggih Modal
08 Nano S - Kangen
09 Nano S - Rayungan
10 Nano S - Elekesekeng
11 Nano S - Dua Saati

Degung Gentra Madya - Bale Endah


Degung Gentra Madya - Bale Endah

Group : Gentra Madya Group
Pimpinan : Nano Suratno

Track :
1. Elekesekeng,
2. Bale Endah,
3. Tamperan Kaheman,
4.  Hariring Keur Hiji Ngaran,
5.  Aweuhan Bihari,
6. Puspita, Mun Pareng Mangsana Datang,
7. Sorban Palid,
8. Seuyang seuyang

Tati Saleh - Naon Lepatna


Tati Saleh - Naon Lepatna

Group : Gentra Madya Group
Pimpinan : Nano S.

1. Naon Lepatna
2. Mojang Kaler
3. Degung Panggung
4. Kuring Titip Ieu Lagu
5. Lembur Kuring I
6. Balebat II
7. Kembang Gadung
8. Mun Pareng Mangsana Datang
9. Eceng Gondok

Tati Saleh

Raden Siti Hatijah (lebih dikenal dengan nama Tati Saleh; lahir di Jakarta, 24 Juli 1944 – meninggal di Bandung, 9 Februari 2006 pada umur 61 tahun) adalah seorang penari jaipongan asal Indonesia.
Ayahnya, Abdullah Saleh, adalah seorang seniman yang juga berprofesi sebagai Kepala Kebudayaan Ciamis, sedangkan ibunya adalah pengajar seni tari dan tembang. Selain ayahnya, Tati Saleh mempelajari seni tari dari R. Enoch Atmadibrata, Ono Lesmana, serta tokoh tari Sunda, R. Cece Somantri.
Di Konservatori Karawitan (Kokar), ia dan beberapa rekannya menggubah beberapa Seni Ibing Jaipongan seperti Lindeuk Japati, Rineka Sari, Mega Sutra. Pada tahun 1960-an, ia juga, bersama Indrawati Lukman, Irawati Durban, Tien Sapartinah dan Bulantrisna Jelantik, dikenal sebagai penari istana.

Album: Kecapi Sunda Citarum
Ida WidawatiIda Widawati (lahir di Garut, Jawa Barat, 7 Januari 1956; umur 56 tahun) adalah penyanyi degung berkebangsaan Indonesia. Ia lahir dari keluarga seniman, sehingga bakat seninya tumbuh dan terasah baik. Sejak usia 5 tahun, ia belajar dengan Ibu Sumekar, salah satu kerabat ayahnya.
Ida lulus SMP tahun 1965, SMA pada tahun 1968 serta Fakultas Sastra Jurusan Antropologi Universitas Pajajaran, Bandung, berhenti di tingkat III).
Ida Widawati memulai karier bermusiknya pada tahun 1973 di kaset. Ia telah menelurkan 20 kaset. Ia terkenal sebagai penyanyi dan pimpinan ensembel Lingkung Seni Malati. Penampilan luar negeri pertamanya terjadi pada tahun 1974, atas undangan dari Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) di Amsterdam. Kemudian, Lingkung Seni Malati muncul juga di negara lain, seperti Perancis, Jerman, Belgia, Swiss, Norwegia, dan Swedia. Penerobosannya tiba pada tahun 1994, ketika CD pertunjukan livenya beredar di Perancis. Salah satu CD terkenalnya adalah Udan Mas dari tahun 1998.
Ida telah memenangkan sejumlah penghargaan:
 1. Juara I Pasanggiri Tembang Sunda SLTP se-Jawa Barat
 2. Juara I Pasanggiri Tembang Sunda Damas (1962)
 3. Juara II Pasanggiri Tembang Sunda Damas (1974)
 4. Juara I Tembang Sunda Saodah Cup (1974 dan 1976)
Beberapa album Ida Widawati :

 Tembang Sunda Cianjuran

Degung Parahyangan

Tembang Sunda Cianjuran Lingkung Seni Melati


Kamis, 01 November 2012

Mang Koko

Koko Koswara, biasa dipanggil Mang Koko, (lahir di Indihiang, Tasikmalaya, 10 April 1917 – meninggal di Bandung, 4 Oktober 1985 pada umur 68 tahun) adalah seorang seniman Sunda. Ayahnya Ibrahim alias Sumarta, masih keturunan Sultan Banten (Sultan Hasanuddin). Ia mengikuti pendidikan sejak HIS (1932), MULO Pasundan (1935).
Bekerja sejak tahun 1937 berturut-turut di: Bale Pamulang Pasundan, Paguyuban Pasundan, De Javasche Bank; Surat Kabar Harian Cahaya, Harian Suara Merdeka, Jawatan Penerangan Provinsi Jawa Barat, guru yang kemudian menjadi Direktur Konservatori Karawitan Bandung (1961-1973); Dosen Luar Biasa di Akademi Seni Tari Indonesia (ASTI) Bandung (sekarang Sekolah Tinggi Seni Indonesia Bandung), sampai ia wafat.

Bakat seni dan karya-karyanya

Bakat seni yang dimilikinya berasal dari ayahnya yang tercatat sebagai juru mamaos Ciawian dan Cianjuran. Kemudian ia belajar sendiri dari seniman-seniman ahli karawitan Sunda yang sudah ternama dan mendalami hasil karya bidang karawitan dari Raden Machjar Angga Koesoemadinata, seorang ahli musik Sunda.
Ia juga tercatat telah mendirikan berbagai perkumpulan kesenian, diantaranya: Jenaka Sunda "Kaca Indihiang" (1946), "Taman Murangkalih" (1948), "Taman Cangkurileung" (1950), "Taman Setiaputra" (1950), "Kliningan Ganda Mekar" (1950), "Gamelan Mundinglaya" (1951), dan "Taman Bincarung" (1958).
Mang Koko juga mendirikan sekaligus menjadi pimpinan pertama dari "Yayasan Cangkurileung" pusat, yang cabang-cabangnya tersebar di lingkungan sekolah-sekolah seprovinsi Jawa Barat. Ia juga mendirikan dan menjadi pimpinan Yayasan Badan Penyelenggara Akademi Seni Karawitan Indonesia (ASKI), Bandung (1971). Pernah pula ia menerbitkan majalah kesenian "Swara Cangkurileung" (1970-1983).
Karya cipta kakawihan yang ia buat dikumpulkan dalam berbagai buku, baik yang sudah diterbitkan maupun yang masih berupa naskah-naskah, diantaranya:
 • "Resep Mamaos" (Ganaco, 1948),
 • "Cangkurileung" (3 jilid/MB, 1952),
 • "Ganda Mekar" (Tarate, 1970),
 • "Bincarung" (Tarate, 1970),
 • "Pangajaran Kacapi" (Balebat, 1973),
 • "Seni Swara Sunda/Pupuh 17" (Mitra Buana, 1984),
 • "Sekar Mayang" (Mitra Buana, 1984),
 • "Layeutan Swara" (YCP, 1984),
 • "Bentang Sulintang/Lagu-lagu Perjuangan"; dan sebagainya.
Karya-karyanya bukan hanya dalam bidang kawih, tapi juga dalam bidang seni drama dan gending karesmen. Dalam hal ini tercatat misalnya:
 • "Gondang Pangwangunan",
 • "Bapa Satar",
 • "Aduh Asih",
 • "Samudra",
 • "Gondang Samagaha",
 • "Berekat Katitih Mahal",
 • "Sekar Catur",
 • "Sempal Guyon",
 • "Saha?",
 • "Ngatrok",
 • "Kareta Api",
 • "Istri Tampikan",
 • "Si Kabayan",
 • "Si Kabayan jeung Raja Jimbul",
 • "Aki-Nini Balangantrang",
 • "Pangeran Jayakarta",
 • "Nyai Dasimah".

Penghargaan untuk Mang Koko

Mang Koko telah mendapat berbagai penghargaan dari berbagai pihak, baik dari pemerintah, lembaga atau organisasi masyarakat (LSM), seperti diantaranya Piagam Wijayakusumah (1971), sebagai penghargaan tertinggi dari pemerintah pusat dalam hal ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam kategori "Pembaharu dalam Bidang Seni Karawitan".
Saat membaca riwayat kehidupan Mang Koko, akan ditemui seorang manusia yang telah memasrahkan jiwa dan raganya demi kehidupan dan kelestarian seni, khususnya seni Sunda. Namun ia merasa sudah cukup bila ia disebut sebagai seorang penghalus jiwa, sebab seperti diungkapkan dalam salah satu kawihnya, seni adalah penghalus jiwa.


Kawih-Kawih Mang Koko:

Mang Koko – Anggrek Japati
Mang Koko – Bulan Langlayangan Peuting
Mang Koko – Hamdan
Mang Koko – Hareupeun Kaca
Mang Koko – Hariring Nu Kungsi Nyanding
Mang Koko – Kembang Impian
Mang Koko – Kembang Tanjung Panineungan
Mang Koko – Melati di Gunung Guntur
Mang Koko – Ngalamun
Mang Koko – Peuting Panghareupan
Mang Koko – Reumis Beureum
Mang Koko – Sagagang Kembang Eros
Mang Koko – Salempai Sutra

Mang Koko – Wengi Enjing Tepang Deui

Demi Wanci
Asmarandana
Pajajaran Catrik

 Kawih 1
Kawih 2
Kawih 3
Kawih 4
Kawih 5
Kawih 6
Kawih 7

Wangi Indriya & Sanggar Mulya Bhakti

 Setelah Rasinah, penari topeng panji yang terkenal, ia disebut-sebut sebagai penerus tari topeng panji. Terlahir di Indramayu pada tanggal 10 Agustus 1961. Menurut Wangi, nama panggilannya, antara topeng Cirebon dan topeng Indramayu sama-sama memiliki lima karakter. Bedanya, pada topeng Indramayu ada tarianKelana Udeng’, yaitu tarian terakhir dari lima karakter tari topeng. PadaKelana Udenglebih banyak atraksi, seperti menari diatas tambang, kayang sambil mengambil koin. Wangi lahir dari keluarga seniman Indramayu. Kakeknya Wisad, seniman tradisi serba bisa, sementara ayahnya, Taham, adalah seorang dalang wayang kulit.

 Wangi menggambarkan masa-masa dia berlatih tari ibarat berlatih dalam kamp militer, sebab sang kakek dan ayah memberlakukan disiplin besi. Sang kakek begitu ingin ada yang melanjutkan tari topeng, sehingga mengharuskan Wangi, kakak, dan dua adiknya yang semuanya perempuan, serta sepupu-sepupunya untuk belajar tari topeng.

 Memulai belajar tari dari dasar seperti serimpi dari ayahnya pada kelas V SD, Wangi belajar tari topeng sejak kelas I SMP. Disiplin keras dijalani Wangi dan saudarinya. Wangi belajar tari topeng hingga naik kelas III SMA. Saat kelas II SMA itu dia sudah mulai menari atas undangan dan menerima bayaran

 Meski tidak belajar khusus pada Rasinah, Wangi mengaku sempat dua kali bertemu penari itu, dalam dua kali pertemuan itu dia sempat belajar gerakan tari dari Rasinah. Wangi dilatih untuk mampu mengerjakan sendiri berbagai hal sejak kecil. Kemandirian itu pula yang membuat Wangi tak pernah berniat mundur dari kegiatan berkesenian meskipun kini undangan menari berkurang. Sampai tahun 2004-an, ia masih dapat undangan menari sampai 10 kali dan mendalang 1-2 kali sebulan. Mulai 2005, rata-rata dua kali saja. Wangi tidak tahu apa sebabnya

 Bersama rombongan Ila Galigo, Wangi ikut berpentas di Singapura, Barcelona-Spanyol, Perancis, Italia, New York-Amerika Serikat, dan Melbourne-Australia. Wangi mengaku menjalani kehidupan berkeseniannya tanpa ngotot, semua dia jalani apa adanya. Kalau ada saingan dari seniman lain, ia nikmati saja.

 Di Indramayu mungkin nama kakaknya yang pesinden lebih terkenal daripada dia, namun diluar Indramayu nama Wangi lebih dikenal orang. Sebelum ikut Ila Galigo, Wangi pernah pentas di Jepang (1994,) Perancis, Belgia, Swiss, dan Belanda (2001). Di dalam negeri dia diundang antara lain ke Solo Dance Festival (2001) serta Temu Koreografer Wanita, pentas di Teater utan Kayu dan Bengawan Solo Festival (2006).

Pertemuannya dengan berbagai kalangan membawa Wangi menciptakan tari kontemporer yang berangkat dari gerakan tari topeng. Setidaknya Wangi sudah menghasilkan lima tari baru, yang dia sebut mungkin agak aneh di mata akademisi. Ia tidak khawatir topeng Indramayu akan punah atau khawatir masyarakat tidak mau lagi tari topeng. Ia tetap optimistis. Ketika naik pentas, sambutan masyarakat sangat baik, mereka tetap suka.

Saat ini Wangi mengelola Sanggar Mulya Bhakti yang berdiri sejak 1983, bertempat di Desa Tambi, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. bagi yang mau contact person, bisa dihubungi di nomor (0234) 352031.