Rabu, 19 Juni 2013

Jaipongan Non Blok - Sekar Panggung

Jaipongan Non Blok
Produksi : Gentra Madya
Pimpinan : Nano. S
Lurah Sekar : Barlen Sutrisna
Juru Sekar : Rita Tila
Penata Gending : Ega Robot
Olah Gerak : Awan Metro


Side A:
  1. Sekar Panggung (Nano. S)
  2. Gandrung (Ega Robot)
  3. Dangiang (Nano. S)
  4. Rampak Gendang
Side B:
  1. Kaca-Kaca (Barlen & Ega Robot)
  2. Galak Sinongnong (Nano. S)
  3. Gotong Royong (Nano. S)
  4. Gotong Singa

Rita Tila - Urang Tepang Na Impenan


Track List :

1. Puncak Bogor
2. Daun Nona
3. Tembang Kasmaran
4. Kembang Tresna
5. Biru
6. Teuteup Jeung Imut
7. Urang Tepang Na Impenan
8. Pamatri Asih
9. Ngalayang


Senin, 17 Juni 2013

Nunung Nurmalasari - Pamayang


Jaipongan Wanda Anyar
Non Blok Group
Pimpinan : Nano Suratno
Musisi : Nunung Nurmalasari, Samin Batu Tea


Track list :

Pamayang,
Mata Katresman,
Geter,
Lambaran Anyar,
Kamelang IV,
Nineung,
Leupaskeun,
Gotong Royong III

Nunung Nurmalasari & Bajidor Bandung GroupNunung Nurmalasari & Jaipongan Bajidor Bandung Group

Bangbung Hideung Humandeuar
Gereget Sinyur
Banjaran Kasmaran,
Haleuang Tineung,
Sinjang Bodasan,
Kulu-kulu Gandrung,
Bajidor Sohor,
Bentang Panggung